Szanowni Klienci w zwiazku z zawieszeniem działalności, sklep HatHouse.pl wstrzymuje sprzedaż do odwołania.

Regulamin

 

1.      O nas

1.1.   Sklep internetowy działający pod adresem hathouse.pl, prowadzony jest przez firmę
Tomasz Dąbkowski z siedzibą przy ulicy Drawskiej 16B/24 w Warszawie pod numerem REGON 146952204 oraz NIP 5212833121.
W przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii prosimy o wypełnienie formularza w zakładce „Kontakt” na stronie sklepu hathouse.pl lub też kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku godzinach 9.00-17.00 pod numer +48 512 727 115.

 

2.      O regulaminie

2.1.   Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1.1.     Klient - osobę fizyczną składającą Zamówienie na Stronie;

2.1.2.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego hathuse.pl;

2.1.3.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod hathouse.pl, za pośrednictwem którego Klient  może w szczególności składać Zamówienia;

2.1.4.     Towar – produkty prezentowane w sklepie Internetowym;

2.1.5.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

2.1.6.     Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

2.1.7.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.1.8.     Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz 1176 ze zm.);

2.1.9.     Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2.1.10. Wszelkie odniesienia do "Ciebie" (w tym odpowiednie formy czasownikowe) oznaczają klienta w znaczeniu wcześniej podanej definicji;

2.2.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem hathouse.pl.

2.3.   Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.3.1.     zasady dokonywania przez Ciebie rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.3.2.     zasady zawierania przez Ciebie Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4.   W celu korzystania ze sklepu internetowego powinieneś we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia  końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5.   Składając zamówienie za pośrednictwem Strony oświadczasz, że masz ukończone 18 lat; oraz że masz miejsce zamieszkania w Polsce.

2.6.   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego

3.1.   Możesz rozpocząć korzystanie ze Sklepu internetowego poprzez rejestrację w jego ramach.

3.2.   Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednaj ze stron Sklepu.

3.3.   Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.   Możesz też korzystać ze sklepu bez rejestracji. Wtedy w przypadku dokonywania zakupu musisz uzupełnić niezbędne dane podczas składania zamówienia.

3.5.   Możemy pozbawić Ciebie prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również możemy ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu, a w szczególności, gdy:

3.5.1.     w trakcie rejestracji w sklepie internetowym podałeś dane niezgodne z prawdą, niedokładne, lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

3.5.2.     dopuściłeś się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

3.5.3.     dopuściłeś się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego sklep internetowy.

3.6.   Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej naszej zgody.

3.7.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez nas usługami, zobowiązujemy się do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobiegniu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8.   Kolory i jasność przedstawianych produktów w Sklepie mogą nieznacznie się różnić w zależności od ustawień monitorów. Ze swej strony dokonujemy wszelkich starań, by zdjęcia prezentowane na stronie hathouse.pl były jak najwierniejszym obrazem sprzedawanych produktów.

 

4.      Zawarcie umowy

4.1.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego powinieneś wejść na stronę hathouse.pl, dokonać wyboru produktu bądź produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.   Wybór zamawianych przez Ciebie Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.   W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – masz możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu powinieneś kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.   Po podaniu przez Ciebie wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy.

4.5.   W celu wysłania zamówienia musisz dokonać akceptacji treści Regulaminu, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6.   Wysłanie przez Ciebie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.   Po złożeniu Zamówienia otrzymujesz od nas wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.   Umowę z Tobą traktujemy za zawartą z momentem otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

5.      Dostawa

5.1.   Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Ciebie adres w trakcie składania zamówienia.

5.2.   Dostawa zamówionych przez Ciebie Towarów odbywa się przesyłką kurierską zorganizowaną przez firmę InPost albo DPD.

5.3.   Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Ciebie Zamówienia.

5.4.   Przy zakupie powyżej 150 PLN jesteś zwolniony z opłat za dostawę towaru.

 

6.      Ceny i Metody Płatności

6.1.   Ceny Towarów podajemy w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

6.2.  Płatności dokonujesz za pomocą systemu Dotpay lub „za pobraniem” u kuriera DPD. 

7.      Odstąpienie od umowy

7.1.   Przysługuje Tobie prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 30 dni i wysyłają je na adres info@hathouse.pl

7.2.   Termin 30 dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3.   W przypadku Twojego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Towar wcześniej przez Ciebie zamówiony ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym. Towar powinieneś zwrócić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: HatHouse.pl; ul.Drawska 16B/24; 02-202 Warszawa.

7.4.   Zwracany przez Ciebie towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5.   Poniesienie kosztów odesłania towaru jest po naszej stronie.

8.      Reklamacje

8.1.   Jako zespół obsługujący sklep hathouse.pl oraz prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem tej platformy podejmujemy wszelkie starania, by produkt dostarczony do Ciebie był jak najwyższej jakości.

8.2.   W przypadku reklamacji prosimy Cię byś jak najdokładniej opisał przyczyny reklamacji. Podał nam również numer zamówienia na adres info@hathouse.pl .

8.3.   Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamacje jak najszybciej. Potwierdzenie o otrzymaniu Twojego zgłoszenia wyślemy do Ciebie do 5 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadku gdy nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt. W rzadkich przypadkach Twoja poczta elektroniczna może zostać zatrzymana przez filtry antyspamowe lub do nas nie dotrzeć, a korespondencja, którą wysyłaliśmy, mogła nie dotrzeć do Ciebie.

8.4.   Postaramy się rozwiązać Twoje problemy tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu stosownego zapytania. W przypadkach dotyczących gwarancji w cały proces często musi zostać włączony producent i z tego powodu przygotowanie odpowiedzi na takie zapytanie lub skargę może potrwać dłużej.

8.5.   Nasz Zespół podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu. Zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez Ciebie nieprawidłowości.

9.      Ochrona danych osobowych

9.1.   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

10.  Postanowienia końcowe

10.1.    We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2.   Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

10.3.   Możesz uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hathouse.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

© 2017 HatHouse.pl all rights reserved Regulamin